Menu Zamknij

Organizacja dwudniowej konferencji w pierwszej połowie października 2019 r. dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień. MCPS.PUZ.I/PO/4310-7/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

IWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy


27.08.2019 08:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Lewandowski
ostatnia aktualizacja: 18.09.2019 10:54

Opublikowano wArchiwum