Menu Zamknij

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W OBSZARZE „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 578/43/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

 Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 7 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 7  czerwca 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 27 do 30 czerwca 2019 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 sierpnia 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 sierpnia  do 15 grudnia 2019 r.

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

 – dla zadania 1 – 30 000,00 zł;

 – dla zadania 2 – 30 000,00 zł;

 – dla zadania 3 – 30 000,00 zł;

 – dla zadania 4 – 300 000,00 zł;

 – dla zadania 5 – 50 000,00 zł.

– dla zadania 6 – 50 000,00 zł.

– dla zadania 7 – 200 000,00 zł.

 Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf)

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 12; 19; 55; 56..

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Ogłoszenie konkurs ofert wersja ostateczna

Uchwała konkurs ofert wersja ostateczna

Ogłoszenie – konkurs-ofert – zmiana uchwały

Zmiana uchwały konkursowej – zmiana uchwały

 


30.04.2019 13:47
Umieścił: Monika Książek
Wytworzył: Katarzyna Dral
ostatnia aktualizacja: 21.05.2019 14:46

Opublikowano wArchiwum