Menu Zamknij

Jak pomagać w sytuacji klęski żywiołowej lub katastrofy

IMG 0932

 Z prowadzonego co roku rozeznania potrzeb szkoleniowych wśród kadry instytucji pomocy społecznej wynika, że pracownicy socjalni – aby być pomocnymi w każdej sytuacji zgłosili potrzebę szkoleń z zakresu sytuacji kryzysowych czyli, jak udzielać emocjonalnego wsparcia poszkodowanym, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, redukować lęk, pomóc w powrocie do poziomu funkcjonowania sprzed kryzysu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało dwa seminaria pt; „Nowoczesne metody pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych.”
Dzięki temu, w dniach 9-10 listopada 2017 roku, w naszej siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie – pracownicy socjalni i interwenci z ośrodków interwencji kryzysowej przygotowywali od strony metodycznej grunt do ewentualnej pracy w warunkach zagrożenia życia i bezpieczeństwa socjalnego poszkodowanych mieszkańców danej społeczności lokalnej. Omówiono przepisy obowiązującego prawa i standardy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej. Wskazano na rolę samorządu i administracji rządowej w tym zakresie, zapoznano uczestników z bieżącymi teoriami i przebiegiem kryzysu. Najwięcej uwagi poświęcono samej interwencji kryzysowej, jej założeniom, działaniom adresowanym do osób i rodzin, pomocy psychologicznej, pierwszemu kontaktowi z poszkodowanymi oraz technikom wsparcia i odreagowania grupowego.
Podsumowaniem szkoleń było nazwanie konkretnych kompetencji i umiejętności pracowników socjalnych oraz innych interwentów ważnych w sytuacji kryzysu środowiskowego. Szkolenia zyskały wysoką ocenę ze względu na ich przydatność – co uzasadnia powrót do tej tematyki w roku przyszłym.

IMG 0932

Opublikowano wArchiwum