Menu Zamknij

GALA PROFILAKTYCZNA „NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA!”

Artur Pozorek

11 czerwca 2018 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Gala Profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Podczas uroczystości Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, podkreślił, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako regionalny ośrodek polityki społecznej, realizuje na terenie województwa mazowieckiego zadania związane z profilaktyką uzależnień. Mazowieckie Centrum wdrażając Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje każdego roku kilkadziesiąt specjalistycznych, interdyscyplinarnych szkoleń dla różnych grup zawodowych. Ponadto MCPS współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe podejmujące działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kreuje także politykę profilaktyki uzależnień na szczeblu wojewódzkim. Dyrektor MCPS podkreślił, ze szczególną uwagę przywiązuje do poprawy jakości realizowanych projektów i przedsięwzięć w tym obszarze. Duży nacisk jest kładziony na profesjonalizację kadr pomocowych. 

Ponadto MCPS współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe podejmujące działania w zakresie profilaktyki uzależnień, aby realizowały programy oparte na dowodach naukowych, a ich oferta jak najbardziej odpowiadała potrzebom lokalnych społeczności.

Dyrektor MCPS poinformował również o przygotowywanej przez MCPS edukacyjno – informacyjnej kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania narkomanii pod roboczym tytułem: „Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”. Celem kampanii będzie przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych, w tym ogólna informacja dotycząca narkotyków i narkomanii.

Artur Pozorek  Gala Profialtyki 
 Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS

Gala profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”
– 11 czerwca 2018 r.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Opublikowano wArchiwum