Menu Zamknij

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w Województwie Mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w formie wsparcia realizacji zadania znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Otwarty konkurs ofert w obszarze „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwum