Menu Zamknij

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2022–2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania, zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.

Termin składania ofert od 21 stycznia do 10 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod nr tel. 22 376 85 88 , 22 376 85 96 oraz 22 376 85 89.

Załączniki:

Uchwała nr 67/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie konkursowe


20.01.2022 13:37
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum