Menu Zamknij

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia – nabór do komisji konkursowej

18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego  ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadania, zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 21 stycznia do 10 lutego 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 67/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


20.01.2022 13:44
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wArchiwum