Menu Zamknij

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

13

W dniu 9 maja 2018 r. Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Pani Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, wzięły udział w pierwszym z planowanych przez MCPS przy współpracy z WOA spotkań informacyjno-konsultacyjnych. 

Spotkania będą odbywały się w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego. Pierwsze z nich zostało przygotowane przez Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Siedlcach.  

Celem spotkania było przedstawienie i  omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych), organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu siedleckiego.

13

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwum