Menu Zamknij

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM

Ostrołęka

24 maja 2018 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce odbyło się kolejne z planowanych w każdym subregionie Mazowsza spotkań konsultacyjno-informacyjnych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.
Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki subregionu.
W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób, pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem dziecka i rodziny z terenu subregionu ostrołęckiego.
Kolejne spotkania będą odbywały się w kolejnych subregionach województwa mazowieckiego jeszcze w czerwcu br.
Spotkanie w Ostrołęce zostało przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce.

Ostrołęka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwum