Menu Zamknij

“BEZPIECZNA RODZINA W DRODZE” – KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT PROFILAKTYCZNY NA MAZOWSZU

2

19 czerwca 2018 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja “BEZPIECZNA RODZINA W DRODZE”. Głównym celem programu jest prowadzenie działań profilaktycznych, które wzmacniają rodzinę oraz zapobieganie powstaniu dysfunkcji w rodzinie związanych z ewentualnym uczestnictwem w wypadku drogowym. Adresatami projektu będą uczestnicy ruchu drogowego w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób dorosłych.

Gości konferencji powitał Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zwracając uwagę na znaczenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przedstawił prezentację “Chroń życie na mazowieckich drogach”. Projekt współorganizowany jest z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, realizowany w ramach programu “B&N, czyli B – jak bezpieczny i N – ja niechroniony”. Pan Naczelnik prezentując diagnozę stanu BRD – Bezpieczna Rodzina Na Drodze na Mazowszu, zwrócił uwagę, że ryzyko utraty życia lub zdrowia jest jednym z najwyższych w Polsce.

Głównymi partnerami programu będą Ochotnicze Straże Pożarne oraz Środowiska Aktywności Senioralnej.

W dalszej części konferencji prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko i Agnieszka Taper z Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzili wykład nt. “Narkotyki i dopalacze – mechanizmy zaburzeń zachowań, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego i ruchu drogowego” oraz “Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa, postępowania i podstawowej pomocy przedmedycznej”.

2 konferencja2 konferencja3
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS oraz mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwum