Menu Zamknij

Instrukcja obsługi BIP

Jak korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej MCPS

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej utworzony został urzędowy publikator teleinformatyczny – BIP.

BIP to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie.
Informacje publiczne zawarte w BIP są udostępniane odwiedzającym stronę Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przez całą dobę bez przerwy.

Przeglądanie informacji

Po lewej stronie witryny BIP znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udostępnianych w BIP. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.

Wyszukiwanie informacji

W zakładce pod nazwą Zasoby BIP oraz w nagłówku strony dostępna jest wyszukiwarka. Po wprowadzeniu słowa kluczowego w pole wyszukiwanie możliwe jest szybkie odnalezienie wybranych treści.

Informacje, które nie są udostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)