Menu Zamknij

Przygotowanie i organizacja wydarzenia profilaktycznego pn. “Bezpieczny powrót do szkoły” w dniu 20 sierpnia 2019 r. na terenie subregionu ciechanowskiego MCPS.PUZ/CM/4300-35/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

IWZ – tekst jednolity (z dnia 22 lipca 2019 r.)

Korekta treści IWZ

IWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


19.07.2019 15:03
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Cezary Maliszewski
ostatnia aktualizacja: 08.08.2019 14:58

Opublikowany w Archiwalne Zamówienia Publiczne