Menu Zamknij

Komórki organizacyjne

 

Komórka Imię i nazwisko
kierownika
Telefon Nr wewnętrzny
Sekretariat (22) 622-42-32 wew. 22
Wydział ds. Komunikacji Społecznej Michał Bury (22) 622-42-32 wew. 74
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Anna Wieczorkowska (22) 622-42-32 wew. 25
Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień Tomasz Osadnik (22) 622-42-32 wew. 72
Wydział ds. Wdrażania Programów Społecznych Łukasz Wodowski (22) 622-42-32 wew. 48
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych Robert Gajewski (22) 622-42-32 wew. 47
Wydział ds. Wspierania Rodziny
i Pieczy Zastępczej
Agnieszka Patrzałek (22) 692-75-70 wew. 200
Wydział ds. Polityki Senioralnej Barbara Krupa (22) 622-42-32 wew. 44
Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Zakresie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Bożena Jakubczak-Zadrożna (22) 622-42-32 wew. 82
Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej Piotr Nowak-Skrypan (22) 692-46-29 wew. 207
Wydział ds. Zezwoleń Sylwia Chmielewska (22) 622-42-32 wew. 16
Wydział ds. Organizacyjno-Administracyjnych Mariusz Wronka (22) 622-42-32 wew. 33
Wydział ds. Finansowo-Księgowych Izabela Rytel-Szczerbińska (22) 622-42-32 wew. 11
Wydział ds. Zamówień Publicznych Piotr Płaciszewski (22) 622-42-32 wew. 79
Wydział ds. Pracowniczych Irena Wojciechowska (22) 622-42-32 wew. 67
Wydział ds. Audytu i Kontroli Jarosław Piekarski (22) 622-42-32 wew. 65
Wydział ds. Obsługi Prawnej Anna Miziołowska (22) 622-42-32 wew. 76

19.03.2019 12:05
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka