Menu Zamknij

Komórki organizacyjne

Nazwa komórki organizacyjnej Imię i nazwisko kierownika Numer telefonu adres mejlowy
Pion Dyrektora MCPS
Dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski 22 622 42 32 aleksander.kornatowski[at]mcps.com.pl
Wydział Budżetu i Finansów Anna Orłowska 22 622 42 32 wew. 11 anna.orlowska[at]mcps.com.pl
Biuro Kadr i Szkoleń Magdalena Damska 22 622 42 32 wew. 67 magdalena.damska[at]mcps.com.pl
Wydział Organizacji Natasza Grodzicka 22 622 42 32 wew. 12 natasza.grodzicka[at]mcps.com.pl
Archiwum Zakładowe Jan Ryć
22 622 42 32 wew. 78 jan.ryc[at]mcps.com.pl
Wydział Obsługi Centrum Beata Kaczyńska 22 622 42 32 wew. 38
beata.kaczynska[at]mcps.com.pl
Biuro Informatyki Marcin Rucki 22 622 42 32 wew. 82 marcin.rucki[at]mcps.com.pl
Wydział Kontroli Jarosław Piekarski 22 622 42 32 wew. 65 jaroslaw.piekarski[at]mcps.com.pl
Wydział Zamówień Publicznych Piotr Płaciszewski 22 622 42 32 wew. 79 piotr.placiszewski[at]mcps.com.pl
Biuro Promocji Damian Zieliński 22 692 75 70 wew. 205 damian.zielinski[at]mcps.com.pl
Biuro Radców Prawnych Anna Miziołowska 22 622 42 32 wew. 76 anna.miziolowska[at]mcps.com.pl
Inspektor Ochrony Danych Magdalena Mazur 22 622 42 32 wew. 37 magdalena.mazur[at]mcps.com.pl
Audytor Wewnętrzny Rafał Nikodym 22 622 42 32 wew. 65 rafal.nikodym[at]mcps.com.pl
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Społecznych
Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Elżbieta Bogucka 22 622 42 32 elzbieta.bogucka[at]mcps.com.pl
Wydział Programów Społecznych Izabela Rytel-Szczerbińska 22 692 75 70 wew. 206 izabela.rytel[at]mcps.com.pl
Wydział Ekonomii Społecznej Robert Gajewski 22 622 42 32 wew. 47 robert.gajewski[at]mcps.com.pl
Wydział Projektów Unijnych Zbigniew Stanik
22 622 42 32 wew. 82
zbigniew.stanik[at]mcps.com.pl
Wydział Badań Społecznych Piotr Nowak-Skyrpan 22 692 73 46 wew. 207 piotr.nowak[at]mcps.com.pl
Wydział Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej Dagmara Jaworska-Bednarek 22 692 75 70 wew. 207 dagmara.jaworska[at]mcps.com.pl
Wydział Polityki Senioralnej Barbara Krupa 22 622 42 32 wew. 44 barbara.krupa[at]mcps.com.pl
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Anna Wieczorkowska 22 622 42 32 wew. 25 anna.wieczorkowska[at]mcps.com.pl
Pion Zastępcy Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny
Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mariusz Budziszewski 22 622 42 32 mariusz.budziszewski[at]mcps.com.pl
Wydział Profilaktyki Uzależnień Tomasz Osadnik 22 622 42 32 wew. 72 tomasz.osadnik[at]mcps.com.pl
Biuro Edukacji Społecznej  Piotr Oniszk 22 622 42 32 wew. 75 piotr.oniszk[at]mcps.com.pl
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Agnieszka Patrzałek 22 692 75 70 wew. 200 agnieszka.patrzalek[at]mcps.com.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń Sylwia Chmielewska 22 622 42 32 wew. 16 sylwia.chmielewska[at]mcps.com.pl
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Bożena Sawicka 22 622 03 70 bozena.sawicka[at]mcps.com.pl
Wydział Adopcji Tadeusz Płudowski 22 622 03 70 wew. 107 tadeusz.pludowski[at]mcps.com.pl
Wieloosobowe Stanowisko ds. Banków Danych Katarzyna Opolska 22 622 03 70 wew. 105 katarzyna.opolska[at]mcps.com.pl
Jednoosobowe Stanowisko ds. Obsługi Oddziałów Beata Chmielewska 22 622 03 70  beata.chmielewska[at]mcps.com.pl
Oddział w Ciechanowie Iwona Zmitrowicz 23 673 56 09 iwona.zmitrowicz[at]mcps.com.pl
Oddział w Ostrołęce Magdalena Kłak 29 764 52 74 magdalena.klak[at]mcps.com.pl
Oddział w Płocku Krystyna Brudzyńska 24 366 66 71 krystyna.brudzynska[at]mcps.com.pl
Oddział w Radomiu Monika Bednarczyk 48 331 11 50 monika.bednarczyk[at]mcps.com.pl
Oddział w Siedlcach Małgorzata Jaroszek 25 644 06 30 malgorzata.jaroszek[at]mcps.com.pl

19.03.2019 12:05
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 16.01.2020 15:31