Menu Zamknij

ORGANIZACJA DWÓCH KONFERENCJI – CZĘŚĆ I. : ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB. CZĘŚĆ II: ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. – znak sprawy: MCPS.PSP./432-1-5-/19; MCPS.PS/433-1-7/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert KLUCZ PUBLICZNY Identyfikator postępowania IWZ Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik…

PRZYGOTOWANIE I PODANIE CATERINGU PODCZAS GALI WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W WARSZAWIE W I POŁOWIE GRUDNIA 2019 R. (MCPS.ES/MK/351-7/2019).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 351-7-2019 Protokół z otwarcia ofert-ES-351-7-2019 IWZ-catering-351-7-2019 Zał. 1-OPZ-catering-351-7-2019 Zał. 2-Wzór umowy-catering-351-7-2019 Zał. 3-Oświadczenie-catering-351-7-2019 Zał. 4-Oświadczenie-catering-351-7-2019 Zał. 5-Wykaz-usług-catering-351-7-2019 Zał. 6-Formularz-ofertowy-catering-351-7-2019…

ŚWIADCZENIE USŁUGI NA RZECZ PRZEPROWADZENIA SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNEGO W GMINACH/POWIATACH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. „LIDERZY KOOPERACJI” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 W DZIAŁANIU 2.5 SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA – ZNAK SPRAWY MCPS.PUN/MP/351-5/2019.

Unieważnienie postępowania – MCPS.PUN-MP-351-5-2019 Zmiany w formularzu – MCPS.PUN-351-5-2019 Załącznik nr 3 Zmodyfikowany Formularz oferty – MCPS.PUN-MP-351-5-2019 IWZ – MCPS.PUN-MP-351-5-2019 Załącznik nr 1 OPZ-MCPS.PUN-351-5-2019 Załącznik…