Menu Zamknij

Dostawa środków ochrony osobistej dla schronisk samotnych matek z dziećmi województwa mazowieckiego i dla mazowieckiego centrum polityki społecznej w ramach projektu partnerskiego pt. “liderzy kooperacji’ współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego, programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 skuteczna pomoc społecz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MCPS.WP-LG-351-5-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Załącznik nr 3-Formularz ofertowy MCPS.WP.LG.351-5.2020-poprawiony Załącznik nr 1-OPZ-środki ochrony-MCPS.WP.LG.351-5.2020 Załącznik nr 2-Umowa-wzór-MCPS.WP.LG.351-5.2020 Załącznik nr 3-Formularz…