Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

Wstęp Uchwała Ogłoszenie konkursowe Załącznik nr 2-nabór-piecza-poradnia-adopcja Załącznik do zał. nr 2-piecza-poradnia-adopcja 04.03.2020 10:45 umieścił: Damian Piekut wytworzyła: Bogusława Kaczyńska

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Wstęp Uchwała Ogłoszenie konkursowe Załącznik do zał. nr 2-piecza-programy Załącznik nr 2-nabór-piecza-programy 04.03.2020 10:43 umieścił: Damian Piekut wytworzyła: Bogusława Kaczyńska      

Przygotowanie, dostawa i podanie cateringu podczas spotkań na temat ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Numer sprawy: MCPS.ES/MK/351-1/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ES-351-1-2020 IWZ-catering-351-1-2020 Zał. 1-OPZ-catering-351-1-2020 Zał. 2-Umowa-catering-351-1-2020 Zał. 3-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 4-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 5-Wykaz-usług-catering-351-1-2020 Zał. 6-Formularz-ofertowy-catering-351-1-2020 Zał. 7-Formularz-RODO-catering-351-1-2020 umieścił: Damian Piekut wytworzył:…