Menu Zamknij

Przygotowanie ewaluacji dotyczącej skuteczności i trwałości sposobów działania poszczególnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES obejmujących swoim działaniem teren województwa mazowieckiego za okres styczeń 2018 grudzień 2019. znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-3/2020/U

Otwarcie ofert  Ogłoszenie nr 551868-N-2020 z dnia 2020-06-18 r. SIWZ.docx Zał. nr 1 OPZ Zał. nr 2 wzór-umowy Zał. nr 3 wzór-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu Zał. nr 4…

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-2-20 Informacja z otwarcia ofert-2020-07-01 Odpowiedzi na pytania wykonawców Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Modyfikacja SIWZ zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ…