Menu Zamknij

ZABEZPIECZENIE OBSŁUGI ORGANIZACYJNEJ, W TYM NOCLEGÓW ORAZ USŁUGI CATERINGOWEJ PODCZAS DWUDNIOWEJ KONFERENCJI W TERMINIE 13-14 CZERWCA 2019 R. DLA 40 PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM PT. „PARTNERSTWO NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ – LOKALNE I PONADNARODOWE PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PARTNERSKICH W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM”. MCPS.PU/AK/4300-15.2/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert IWZ Zał. nr 1 – OPZ Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 –…