Menu Zamknij

Organizacja dwudniowej konferencji w pierwszej połowie października 2019 r. dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień. MCPS.PUZ.I/PO/4310-7/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert IWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr…