Menu Zamknij

Organizacja i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020

Informacja z otwarcia ofert 351-2-1-2020 IWZ-szkolenia-online Załącznik nr 1 OPZ-szkolenia online Załącznik nr 2 Wzór Umowy-szkolenia-online Załącznik nr 3 Formularz ofetowt-online Załącznik nr 4 O…

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 200 000 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 200 000 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w…