Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – ,,DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 204/105/20 z dnia 10 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadan publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zadania:
1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
3. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.Termin składania zgłoszeń od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia 04 marca 2020 r.
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O NABORZE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa Zaburzenia Psychiczne 2020

zał. nr 2 do uchwały-nabór osób do komisji

Zał. do zał. nr 2 Zgłoszenie komisja


13.02.2020 15:53
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowany w Aktualne otwarte konkursy ofert