Menu Zamknij

Przygotowanie i przeprowadzenie badania pn.: „Diagnoza sytuacji życiowej osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w województwie mazowieckim wraz z oceną przebiegu realizacji „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego”. znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-8/2020/U

Sprostowanie załącznika do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-8-2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-5-19 Informacja z otwarcia ofert-2020-09-14 Modyfikacja SIWZ z dnia 8.09.2020 Odpowiedzi na pytania…

Organizacja dwóch jednodniowych szkoleń oraz jednego dwudniowego szkolenia: Część I – Szkolenie jednodniowe pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, Część II – Szkolenie jednodniowe pt. „Warsztaty umiejętności – design, estetyka, opakowanie, wdrażanie produktu”, Część III – Szkolenie dwudniowe pt. „Trening motywacyjny, rozwiązywania konfliktów oraz techniki organizacji czasu”. Znak sprawy: MCPS.ES/EO/351-1/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia cz II Informacja o udzieleniu zamówienia cz I i III Informacja o wyborze – szkolenia Informacja z otwarcia ofert Odpowiedź na…