Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne otwarte konkursy ofert

„Wsparcie mazowieckiej ekonomii społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19”, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego (bez wkładu własnego), na zasadach określonych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informacja o unieważnienie konkursu 1. Ogłoszenie o naborze ofert na wspieranie sektora ES w walce z covid-19 2. Tryb postepowania dla zadania wspieranie ES w…

Uchwała nr 1311/159/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

7 września 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1311/159/20  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego…