Menu Zamknij

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Nabór o granty w ramach projektu pt. „Wsparcie dla Mazowsza,” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 r.

MCPS – Procedura udzielania grantów Ogłoszenie – konkurs grantowy Działanie 2.8 Umowa-Zał-2- do Umowy o grant- MCPS-oświadczenie-vat Umowa-Zał-3-do Umowy o grant-MCPS-wzór-weksel-inblanco Umowa-Zał-4 do Umowy-o grant-…

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 200 000 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 200 000 zł na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w…