Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Zamówienia Publiczne

Przygotowanie, dostawa i podanie cateringu podczas spotkań na temat ekonomii społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Numer sprawy: MCPS.ES/MK/351-1/2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ES-351-1-2020 IWZ-catering-351-1-2020 Zał. 1-OPZ-catering-351-1-2020 Zał. 2-Umowa-catering-351-1-2020 Zał. 3-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 4-Oświadczenie-catering-351-1-2020 Zał. 5-Wykaz-usług-catering-351-1-2020 Zał. 6-Formularz-ofertowy-catering-351-1-2020 Zał. 7-Formularz-RODO-catering-351-1-2020 umieścił: Damian Piekut wytworzył:…

USŁUGA TRANSPORTOWA, POLEGAJĄCA NA PRZEWOZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PODCZAS PRZEDSIĘWZIĘĆ INTEGRACYJNOPROFILAKTYCZNYCH W RAMACH WOJEWÓDZKIEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ “POROZUMIENIE DLA TRZEŹWOŚCI”. MCPS.ZP/PR/351-1/2020/U

KOREKTA Informacji z otwarcia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie nr 516407-N-2020 z dnia 2020-02-26 r. SIWZ-351-1-20 Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr…