Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy pt. „Analiza i ocena roboczej wersji „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030” w zakresie metodologicznej poprawności powstawania dokumentu wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian”. Znak sprawy: MCPS.ES/KP/4360-5/2020

Zapytanie ofertowe-20200707 Zal. 1 – OPZ-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 2 – wzor umowy-ekspertyza Plan-20200707 Zal. 3 – Formularz-ofertowy-ekspertyza Plan-20200707 07.07.2020 14:17 umieścił: Damian Piekut wytworzył: Krzysztof…

Organizacja i przeprowadzenia 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-1/2020

Informacja z otwarcia ofert 351-2-1-2020 IWZ-szkolenia-online Załącznik nr 1 OPZ-szkolenia online Załącznik nr 2 Wzór Umowy-szkolenia-online Załącznik nr 3 Formularz ofetowt-online Załącznik nr 4 O…

Przygotowanie ewaluacji dotyczącej skuteczności i trwałości sposobów działania poszczególnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES obejmujących swoim działaniem teren województwa mazowieckiego za okres styczeń 2018 grudzień 2019. znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-3/2020/U

Otwarcie ofert  Ogłoszenie nr 551868-N-2020 z dnia 2020-06-18 r. SIWZ.docx Zał. nr 1 OPZ Zał. nr 2 wzór-umowy Zał. nr 3 wzór-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu Zał. nr 4…

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-2-20 Informacja z otwarcia ofert-2020-07-01 Odpowiedzi na pytania wykonawców Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Modyfikacja SIWZ zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ…