Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Zamówienia Publiczne

„PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ I KLUBÓW ABSTYNENCKICH ZRZESZONYCH W MAZOWIECKIM ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH W SUBREGIONIE OSTROŁĘCKIM”. ZNAK SPRAWY: MCPS.PUZ/PL/4300-51/2019.

Identyfikator postępowania IWZ KluczPubliczny-Oferta-PostepowanieID-d5615581-32ac-478d-b479-27fb75ad9f17 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie Załącznik nr 4 –…