Menu Zamknij

Kategoria: Aktualne Zamówienia Publiczne

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO (DLA 60 OSÓB). PT. „ZASADY BEZPIECZNEGO KONTAKTU Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (PRZYMUS BEZPOŚREDNI). METODY PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SYTUACJACH TRUDNYCH A ZASTOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO” MCPS.PSP/433-1-5/2019

IWZ Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu…

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA 2 KONFERENCJI TJ.: DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB ORAZ DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. MCPS.PSP.432-1-3/2019, MCPS.PSP.433-1-3/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY IWZ Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – Wzór umowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu…