Menu Zamknij

Kategoria: Archiwum

Tu znajdują się archiwalne wersje aktualności ze stron MCPS

ORGANIZACJA 4 JEDNODNIOWYCH SEMINARIÓW PT. “PRZEMOC WOBEC DZIECI W SYTUACJI ROZWODU”, “ODDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ OD POMOCY FINANSOWEJ”, “POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY” ORAZ “PRAWNE ASPEKTY PRZEMOCY W RODZINIE” (MCPS.ES/DB/351-1/2019)

Informacja o zawarciu umowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ tekst ujednolicony zawierający zmiany z dnia 12.07.2019 Modyfikacja Treści IWZ IWZ Załącznik nr 1 Załącznik…

“Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na zadanie „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin”.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 244 727,00 zł  na dofinansowanie zadania „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin” w…