Menu Zamknij

Zadania MCPS

Poniżej znajdują się pliki, w których znajdą Państwo szereg informacji dotyczących działalności MCPS.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” przeprowadzonej na Mazowszu.
Znajdą tu Państwo również tabele do bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Prezentacja pn. „Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej sprawozdanie z realizacji zadań”

Kwestionariusz dotyczący wolnych miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Sprawy dot. Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku

Pożyczki dla zakładów pracy chronionej – Regulamin umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności należności Zakładów pracy chronionej wobec PFRON

Informacja w sprawie indywidualnego wsparcia osób niepełnosprawnych

Monitoring ustawy o spółdzielniach socjalnych

KAMPANIA „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” na Mazowszu

Kwestionariusz badania opinii o problemach społecznych i instytucjach uczestniczących w ich rozwiązywaniu na terenie powiatu

Informacje dla instytucji i organizacji pozarządowych tworzących Centra Integracji Społecznej