Menu Zamknij

Pełnomocnicy Zarządu

Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Pani Danuta Janusz


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Pan Michał Bury


Pełnomocnik Zarządu WM ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pan Artur Pozorek


Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej

Pani Elżbieta Bogucka