Menu Zamknij

Raporty

Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011

Projekt-Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

Analiza zasobów pomocy społecznej „Przemoc w rodzinie w woj.mazowieckim”

Raport monitorowania problemów narkotykowych

Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim. Raport z badania.

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim. Raport porównawczy.

Raport monitorowania problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2005

Wzorce konsumpcji alkoholu w województwie mazowieckim

Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim

Działalność powiatów województwa mazowieckiego na rzecz osób niepełnosprawnych

Wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Mazowieckim