Menu Zamknij

Wyzwania dla Mazowsza w profilaktyce uzależnień

1 1112

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku było organizatorem i gospodarzem konferencji pt: „Nowe wyzwania dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, podczas której przeprowadzona została dyskusja na temat  dotychczasowych działań zrealizowanych oraz planowanych do wykonania przez województwo mazowieckie, a dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych, wyznaniowych, samorządowych, pozarządowych, a także środowiska naukowego, w tym znani i cenieni profilaktycy-praktycy.

Wśród uczestników nie zabrakło też absolwentów pięciu edycji specjalistycznego szkolenia, prowadzonego w ciągu ostatnich lat przez Fundację ETOH, w ramach współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i ze środków województwa mazowieckiego – pod nazwą: „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

Ze strony naszego Centrum obecni na konferencji byli Artur Pozorek – p.o. Dyrektora MCPS wraz z kierownikiem i pracownikami Wydziału ds. profilaktyki uzależnień.

Ku naszemu zadowoleniu zaproszenie do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu przyjęli: Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jego Zastępca, przedstawiciel Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, wykładowca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownicy naukowi stołecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz praktycy z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Instytutu Badawczego NASK, Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, księża katoliccy, organizacje pozarządowe – realizatorzy różnych programów profilaktycznych.

Wystąpień i wykładów wysłuchali licznie przybyli uczestnicy, których działalność zawodowa lub społeczna zawiera się w obszernej dziedzinie profilaktyki uzależnień. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za wkład w rozwój profilaktyki uzależnień w naszym regionie i zapraszamy do dalszej współpracy. Wydziałem o tej samej nazwie, kieruje Maria Wrońska (adres e-mail: maria.wronska@mcps.com.pl).

1 1112

2 1112

3 1112

4 1112

5 1112

Opublikowany w Archiwum