Menu Zamknij

WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ DO MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ KALENDARZY NA 2020 R.” 603861-N-201

Informacja o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert MCPS.ZP-PR-351-15-2019-U

Odpowiedź na pytania 2019-10-04

Ogłoszenie nr 603861-N-2019 z dnia 2019-09-30

SIWZ

Zał. nr 1- OPZ

Zał. nr 2 – wzór umowy

Zał. nr 3 – wzór oświadczenia

Zał. nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 -wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 6 – wzór formularza ofertowego

Zał. nr 7 – wykaz usług


30.09.2019 20:22
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Ratajczyk
ostatnia aktualizacja: 10.10.2019 12:06

Opublikowany w Archiwum