Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJIA SZKOLEŃ POD NAZWĄ “PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I BEHAWIORALNYCH” WRAZ Z OBSŁUGĄ LOGISTYCZNĄ. MCPS.PU/AZ/4310-3/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

IWZ

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 3 do IWZ – Oświadczenie 1

Załącznik nr 4 do IWZ – Oświadczenie 2

Załącznik nr 5 do IWZ – Wykaz wykonanych głównych usług

Załącznik nr 6 do IWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do IWZ – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 8 do IWZ – Informacja dodatkowa dotycząca trenerów


13.05.2019 14:51
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Agnieszka Zielińska
ostatnia aktualizacja: 27.05.2019 10:37

Opublikowany w Archiwum