Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA 2 DWUDNIOWYCH KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. – MCPS.PU/MW/4310-5/2019

“Przygotowanie i realizację 2 dwudniowych konferencji dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego. – MCPS.PU/MW/4310-5/2019”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert 

Korekta załącznika do IWZ
Załącznik nr2 do IWZ – Wzór umowy – ujednolicony z dn. 17.04.19
IWZ konferencja
Załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do IWZ – Wzór Umowy
Załącznik nr 3 do IWZ – oświadczenie 1
Załącznik nr 4 do IWZ – Oświadczenie 2
Załącznik nr 5 do IWZ – Wykaz wykonanych głównych usług
Załącznik nr 6 do IWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 7 do IWZ – Wykaz osób – warunek udziału w postępowaniu
Załącznik nr 8 do IWZ – Wykaz wykonanych usług – składany w celu uzyskania dodatkowych punktów


16.04.2019 09:11
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Agnieszka Zielińska
ostatnia aktualizacja: 07.05.2019 07:24

Opublikowany w Archiwum