Menu Zamknij

NABÓR DO WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Trwa zgłaszanie kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada jest ciałem opiniotwórczo-doradczym powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję. Do zakresu działania Rady należy:
          – inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
                  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
                  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
          – opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
          – ocena realizacji programów
          – opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składają się z osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych,    fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działających przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Nabór trwa do 13 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


05.11.2019 r. 12:56
umieścił: Damian Piekut
wytworzyła: Karolina Ekiel

 

Opublikowany w Archiwum